Narzędzia informatyczne przeznaczone dla bioinformatyki


Niezwykle ciekawą dziedziną nauk biologicznych jest bioinformatyka. Określanie jej mianem jedynie „nauki biologicznych” jest pewnym niedopowiedzeniem, bioinformatyka wykorzystuje bowiem bardzo mocno metody oraz narzędzia informatyczne, takie jak między innymi:
-oprogramowanie służące do analizy sekwencji DNA, wizualizacji struktury białek oraz innych struktur molekularnych,
-zaawansowane komputerowe bazy danych, katalogujące informacje na temat przeprowadzanych badań.

bioinformatyka szczegóły